playlist cá nhân

Album lấy vợ miệt vườn

Ngày tạo: 10/11/2016 13:15

Số bài hát: 72

Album mắt huế xưa

Ngày tạo: 14/07/2016 10:44

Số bài hát: 36

Album điều anh muốn giấu

Ngày tạo: 21/05/2015 11:24

Số bài hát: 29

Album vợ tôi

Ngày tạo: 28/10/2014 15:35

Số bài hát: 8

Album Lý Hải

Ngày tạo: 28/10/2014 15:20

Số bài hát: 24

Album Nhạc sáng tạo

Ngày tạo: 28/10/2014 15:16

Số bài hát: 19

Album Khanh Duy

Ngày tạo: 28/10/2014 15:01

Số bài hát: 9

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Gói cước: CHACHAFUN30