playlist cá nhân

Album nhật ký cho em

Ngày tạo: 15/10/2017 20:47

Số bài hát: 58

Time of destiny

Ngày tạo: 30/04/2017 11:58

Số bài hát: 62

Album một lần bất tín vạn lần bất tin

Ngày tạo: 07/12/2016 17:45

Số bài hát: 55

Hot viet 2016

Ngày tạo: 11/06/2016 09:35

Số bài hát: 32

Album nhạc mới hè 2015

Ngày tạo: 26/06/2015 15:08

Số bài hát: 37

Album Gửi gió về trời

Ngày tạo: 10/04/2015 09:50

Số bài hát: 22

LK Colection

Ngày tạo: 06/10/2014 11:12

Số bài hát: 7

Album Nhạc trẻ^^

Ngày tạo: 06/10/2014 11:04

Số bài hát: 17

Nhạc top hit ^^

Ngày tạo: 06/10/2014 10:51

Số bài hát: 29

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Gói cước: CHACHAFUN30