playlist cá nhân

album Nỗi lòng

Ngày tạo: 31/01/2018 00:53

Số bài hát: 1

Album em không thể

Ngày tạo: 06/03/2017 20:44

Số bài hát: 56

Album k part 2

Ngày tạo: 06/11/2016 16:30

Số bài hát: 66

Gia Huy

Ngày tạo: 08/07/2016 12:48

Số bài hát: 37

Album anh vẫn còn yêu em

Ngày tạo: 17/06/2015 18:08

Số bài hát: 37

Chim trắng mồ côi

Ngày tạo: 20/03/2015 09:07

Số bài hát: 23

Nhac rock

Ngày tạo: 24/12/2014 11:11

Số bài hát: 4

Nhạc yêu thích

Ngày tạo: 06/09/2014 11:56

Số bài hát: 5

Ca si Dinh Phu Hung

Ngày tạo: 24/12/2014 11:03

Số bài hát: 8

Cẩm Ly

Ngày tạo: 06/09/2014 11:11

Số bài hát: 2

Bảo Thy

Ngày tạo: 06/09/2014 10:48

Số bài hát: 25

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: