playlist cá nhân

Album Áo mới cà mau

Ngày tạo: 12/01/2018 17:03

Số bài hát: 61

Album trái tim không lời

Ngày tạo: 06/03/2017 20:21

Số bài hát: 56

Album yêu đơn phương

Ngày tạo: 04/11/2016 19:38

Số bài hát: 64

MR siro

Ngày tạo: 07/07/2016 10:39

Số bài hát: 35

Album một vòng trái đất

Ngày tạo: 17/06/2015 14:17

Số bài hát: 33

Không còn yêu nhau

Ngày tạo: 19/03/2015 14:33

Số bài hát: 20

Nhạc yêu thích

Ngày tạo: 08/09/2014 11:37

Số bài hát: 17

Nhạc noel

Ngày tạo: 23/12/2014 16:28

Số bài hát: 5

Nhạc trữ tình

Ngày tạo: 23/12/2014 16:20

Số bài hát: 14

Nhạc trẻ

Ngày tạo: 08/09/2014 11:24

Số bài hát: 21

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: