playlist cá nhân

Album Nonstop Đau một lần rồi thôi

Ngày tạo: 31/01/2018 15:56

Số bài hát: 66

Nhạc xuân hè

Ngày tạo: 12/03/2015 18:42

Số bài hát: 21

Album nếu yêu thương vẫn còn

Ngày tạo: 04/03/2017 19:23

Số bài hát: 55

Album khác biệt

Ngày tạo: 04/11/2016 13:17

Số bài hát: 66

Nhạc hot tháng 7

Ngày tạo: 02/07/2016 11:53

Số bài hát: 45

Album nội tôi

Ngày tạo: 09/06/2015 09:23

Số bài hát: 34

Nhạc hot tháng 9

Ngày tạo: 03/09/2014 15:51

Số bài hát: 20

Nhạc hot tháng 8

Ngày tạo: 03/09/2014 16:14

Số bài hát: 25

Nhac hot thang 10

Ngày tạo: 19/12/2014 10:17

Số bài hát: 25

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: