Thông tin cá nhân

  • Tên thật: Hoa Hau
  • Ngày sinh: 11/07/1973