playlist cá nhân

Album Tình em tháp mười

Ngày tạo: 07/03/2018 23:19

Số bài hát: 58

Album Sầu tím thiệp hồng

Ngày tạo: 13/11/2017 21:21

Số bài hát: 19

Đánh thưc tầm xuân Hồng Nhung

Ngày tạo: 08/09/2016 23:53

Số bài hát: 65

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: Mai Trang
  • Ngày sinh: 16/08/1981