playlist cá nhân

Album Hoàng Tử Mùa Đông

Ngày tạo: 07/03/2018 23:18

Số bài hát: 58

Album Lòng mẹ

Ngày tạo: 13/11/2017 21:19

Số bài hát: 12

đã xa

Ngày tạo: 25/11/2016 20:42

Số bài hát: 50

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: Duc Huy
  • Ngày sinh: 26/01/1987