playlist cá nhân

Album Phút Cuối

Ngày tạo: 11/09/2017 11:22

Số bài hát: 58

Abum nhạc trẻ1

Ngày tạo: 23/11/2016 14:53

Số bài hát: 50

Album nhạc trẻ the men

Ngày tạo: 25/09/2016 10:51

Số bài hát: 44

ánh trăng ở bên em

Ngày tạo: 25/09/2016 10:24

Số bài hát: 38

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 01/09/2016