playlist cá nhân

Abum yêu bằng trái tim

Ngày tạo: 26/11/2016 01:26

Số bài hát: 50

ALBUM Đừng nói xa nhau

Ngày tạo: 21/08/2016 15:55

Số bài hát: 32

Album Em của quá khứ

Ngày tạo: 21/08/2016 15:21

Số bài hát: 34

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 16/08/2016