playlist cá nhân

Bông hồng thủy tinh

Ngày tạo: 25/11/2016 09:54

Số bài hát: 50

Tháng ngày không trở lại Đào Bá Lộc

Ngày tạo: 26/08/2016 18:49

Số bài hát: 56

Album điều anh cần

Ngày tạo: 17/12/2015 15:54

Số bài hát: 36

1.Album thua một người dưng

Ngày tạo: 17/12/2015 15:39

Số bài hát: 25

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 03/12/2015