playlist cá nhân

Mùa thu về đêm

Ngày tạo: 27/04/2017 20:16

Số bài hát: 8

Quach Beem

Ngày tạo: 28/04/2017 04:28

Số bài hát: 8

Cùng tập thể dục

Ngày tạo: 20/04/2017 08:59

Số bài hát: 17

Tình mẹ cha

Ngày tạo: 13/10/2016 18:00

Số bài hát: 15

Nice Moon

Ngày tạo: 01/01/2017 16:10

Số bài hát: 86

Cute Sun

Ngày tạo: 31/12/2016 16:23

Số bài hát: 71

Giai điệu trái tim

Ngày tạo: 24/09/2016 05:36

Số bài hát: 65

English Song

Ngày tạo: 24/09/2016 05:42

Số bài hát: 39

Mùa thu vàng xôn xao

Ngày tạo: 13/10/2016 16:34

Số bài hát: 81

Phút giây ngẫu hứng

Ngày tạo: 03/11/2016 12:47

Số bài hát: 52

Ca sĩ yêu thích

Ngày tạo: 20/11/2016 15:00

Số bài hát: 38

Cái xích đu dễ thương

Ngày tạo: 26/11/2016 04:40

Số bài hát: 37

Nắng vàng rực rỡ

Ngày tạo: 21/12/2016 03:36

Số bài hát: 32

Cùng hát vang

Ngày tạo: 27/02/2017 06:41

Số bài hát: 18

Nhạc Bolero

Ngày tạo: 26/10/2015 08:40

Số bài hát: 16

Nhạc hòa tấu du dương

Ngày tạo: 25/09/2016 14:26

Số bài hát: 23

Giai điệu yêu thương

Ngày tạo: 01/10/2016 06:00

Số bài hát: 92

Giấu nỗi buồn vào ánh Nắng

Ngày tạo: 19/10/2016 09:54

Số bài hát: 44

Cứ vui đi

Ngày tạo: 25/12/2016 21:40

Số bài hát: 21

Mưa nửa đêm...

Ngày tạo: 30/11/2016 19:32

Số bài hát: 35

Nhạc Trịnh Yêu đời

Ngày tạo: 05/11/2016 20:01

Số bài hát: 15

Tin tưởng

Ngày tạo: 25/09/2016 14:05

Số bài hát: 21

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: Dang Khuong :-)
  • Ngày sinh: 01/11/1980