playlist cá nhân

Album viết cho những ngày mưa

Ngày tạo: 20/07/2017 18:13

Số bài hát: 56

Album lẵ kêu shake up

Ngày tạo: 23/11/2016 10:21

Số bài hát: 79

Nhạc hay

Ngày tạo: 30/05/2016 10:51

Số bài hát: 33

Album nhạc quốc tế

Ngày tạo: 03/11/2015 19:24

Số bài hát: 36

3.Album túp lều lý tưởng

Ngày tạo: 03/11/2015 19:17

Số bài hát: 24

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 14/10/2015