playlist cá nhân

Album có lầm thì đừng trách than

Ngày tạo: 21/07/2017 10:47

Số bài hát: 61

Album còn lại 1 ngày

Ngày tạo: 24/11/2016 15:13

Số bài hát: 67

Nhạc tổng hợp

Ngày tạo: 29/05/2016 12:41

Số bài hát: 38

5.Album anh không quan tâm

Ngày tạo: 09/11/2015 18:43

Số bài hát: 23

Album thành phố mưa bay

Ngày tạo: 09/11/2015 18:35

Số bài hát: 33

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 06/10/2015