playlist cá nhân

Album yêu để rồi chia tay

Ngày tạo: 22/07/2017 21:35

Số bài hát: 55

Album hoàng tử mùa đông

Ngày tạo: 13/01/2017 11:47

Số bài hát: 46

Allbum vầng trăng đêm trôi

Ngày tạo: 25/11/2016 15:31

Số bài hát: 94

Nhạc 2016

Ngày tạo: 19/07/2016 12:39

Số bài hát: 47

3.Album niềm an vui

Ngày tạo: 10/11/2015 15:43

Số bài hát: 14

Album hot hot

Ngày tạo: 10/11/2015 15:34

Số bài hát: 43

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 06/10/2015