playlist cá nhân

Album em nhớ anh nhiều lắm

Ngày tạo: 28/07/2017 15:09

Số bài hát: 70

Album tình sầu

Ngày tạo: 15/01/2017 13:00

Số bài hát: 56

Album xuân phú

Ngày tạo: 22/07/2016 17:26

Số bài hát: 32

Album chọi trâu

Ngày tạo: 22/07/2016 17:18

Số bài hát: 39

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 14/07/2016