playlist cá nhân

Album ngàn lần khắc tên em

Ngày tạo: 31/07/2017 13:17

Số bài hát: 58

Album vũ điệu tình nồng - nhạc trẻ

Ngày tạo: 15/01/2017 10:37

Số bài hát: 69

Album cây cầu dừa - trọng phúc

Ngày tạo: 23/07/2016 13:23

Số bài hát: 23

Đừng nhìn em khóc mới biết em đau

Ngày tạo: 23/07/2016 13:08

Số bài hát: 43

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 06/07/2016