playlist cá nhân

Album thì thôi chẳng cần

Ngày tạo: 01/11/2016 13:20

Số bài hát: 68

Album minh da sai

Ngày tạo: 20/06/2016 10:07

Số bài hát: 33

2.0 nhạc trẻ

Ngày tạo: 20/06/2016 10:14

Số bài hát: 23

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 14/06/2016