playlist cá nhân

Album Xin Lỗi

Ngày tạo: 30/10/2017 19:20

Số bài hát: 60

Album toof

Ngày tạo: 14/02/2017 18:53

Số bài hát: 65

Goodbye Mê say Hoàng Châu

Ngày tạo: 23/08/2016 15:09

Số bài hát: 55

1.Album nước mắt thằng hề

Ngày tạo: 31/08/2015 11:26

Số bài hát: 33

Album men say tình ái

Ngày tạo: 31/08/2015 11:15

Số bài hát: 40

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 26/08/2015