playlist cá nhân

Album Tha thứ cho anh em nhé Beat

Ngày tạo: 02/01/2018 14:55

Số bài hát: 1

Album câu chuyện đầu năm

Ngày tạo: 27/10/2017 21:10

Số bài hát: 23

Album hương sầu riêng muộn

Ngày tạo: 13/02/2017 18:47

Số bài hát: 56

Con tim đang cố quên Hồ Quang Hiếu

Ngày tạo: 22/08/2016 19:20

Số bài hát: 55

1.Album em chọn cô đơn

Ngày tạo: 27/08/2015 15:19

Số bài hát: 32

Album hai chuyến tàu đêm

Ngày tạo: 27/08/2015 15:07

Số bài hát: 27

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 19/08/2015