playlist cá nhân

Album tâm tình ca 3

Ngày tạo: 17/02/2017 20:32

Số bài hát: 54

đừng cướp mất em

Ngày tạo: 23/11/2016 18:09

Số bài hát: 56

Blossom Mew Amazing

Ngày tạo: 26/08/2016 11:27

Số bài hát: 57

Album quên một cuộc tình

Ngày tạo: 06/09/2015 16:14

Số bài hát: 36

2.Album cảm giác khi yêu

Ngày tạo: 06/09/2015 16:05

Số bài hát: 33

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 04/08/2015