Sông quê

367 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Hò .... ơ ... sông quê nước chảy đôi bờ 
Để anh chín dại mười khờ thương em... 

---------------- -------------------- -- 

Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ 
Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi 
Mỗi ngày em qua bên này sông đi học 
Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u 

Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẫn 
Anh bao nhiêu chiều tan thơ thẩn qua sông 
Em tan trường về con đò lên bến lở 
Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều 

Ôi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi 
Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người 

Chiều nay bỗng nhớ cây mù u 
Dòng sông in bóng em chiều thu 
Về đây mới biết 
Bên sông không còn mái nhà ngày xưa 

Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó 
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về 
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học 
Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u 

Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu 
Câu ca từ thuở thơ dại ru sang 
Sông quê, trường làng (con đò trên cát lở) 
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng...!

Xem thêm
Bài hát Băng Tâm
  Xem thêm
Bài hát Nhạc Vàng
Xem thêm