Nửa vầng trăng (remix)

4872 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Xem thêm
Bài hát Đàm Vĩnh Hưng
  Xem thêm
Bài hát Khác
Xem thêm