Ngựa Ô Huế

26 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Ngựa ô ô í anh ngựa ô ô ô
Dây thắm kiệu vàng ới bạn chúng mình ới bạn mình ơi.
Yên tra tra í anh yên tra tra tra
Yên tra khớp bạc bộ lục lạc đồng đen
Một bộ lá sen sợi dây cương nhuộm thắm
Một cặp yếm trắng
Tình tang nỏn tình tang nỏn tang tính tính tang nỏn tang tình.
Thiếp sắm cho chàng xinh lại lại thêm xinh
Thiếp sắm cho chàng dinh đáo lại lại về dinh.
Nón lông í anh nón lông lông lông
Nón lông phủ phất giày tất nệm gấm
Thêu hoa chén ngọc đũa ngà
Nâm thấu ba địch dù canh giới mỏ vịt
Cái điếu sắc điểm bạc
Con cá dưới nước, con ngựa ban chiều
Tình tang nỏn tang tính tính tang nỏn tang tình.
Thiếp sắm cho chàng xinh lại lại thêm xinh
Thiếp sắm cho chàng dinh đáo lại lại về dinh.

Xem thêm
Bài hát Phi Nhung
  Xem thêm
Bài hát Nhạc Vàng
Xem thêm