Lời Dẫn 2 - Chiến Tranh - Ca Khúc Da Vàng - Lời Tự Sự

26 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Xem thêm
Bài hát Trịnh Công Sơn
  Xem thêm
Bài hát Nhạc Trịnh
Xem thêm