Đừng

413 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Đừng đừng đừ đừng đừng
Đừng làm khổ nhau
Đừng đừng đừ đừng đừng
Đừng gieo lệ sầu

Lời khuyên sao nhiều chữ đừng
Đừng buồn, đừng khóc
Đừng hờn, đừng ghen
Đừng tham danh lợi bon chen
Nếu như đừng thế
Thành tiên còn gì

Và em hay bảo tôi đừng
Đừng ngồi hàng quán
Nhậu nhẹt lai rai
Đừng mê sắc phàm bên ai
Nếu như được thế
Đời trai còn gì???

Buồn tôi khóc, cười khi vui
Chẳng việc gì
Dấu che xúc cảm
Tình tôi thích, tình tôi theo
Và nhủ lòng
Sống không hẹp hòi
Ôi!!!Cuộc đời là bao
Mà tôi nếu như đừng thế

Đừng đừng đư đừng đừng
Đừng làm khổ nhau
Đừng đừn g đừ đừng đừng
Đừng gieo lệ sầu

Lời khuyên sao nhiều chữ đừng
Đừng buồn, đừng khóc
Đừng hờn, đừng ghen
Đừng tham danh lợi bon chen
Nếu như đừng thế
Thành tiên còn gì

Và em hay bảo tôi đừng
Đừng ngồi hàng quán
Nhậu nhẹt lai rai
Đừng mê sắc phàm bên ai
Nếu như được thế
Đời trai còn gì???

Buồn tôi khóc, cười khi vui
Chẳng việc gì dấu che xúc cảm
Tình tôi thích, tình tôi theo
Và nhủ lòng
Sống không hẹp hòi
Ôi!!!Cuộc đời là bao
Mà tôi nếu như đừng thế
Phải đi vào chùa.
Xem thêm
Bài hát Ngọc Sơn
  Xem thêm
Bài hát Nhạc trẻ
Xem thêm