Ca Sĩ Chạy Show

90 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Bài Hát: Ca Sĩ Chạy Show

 

Hát ở tụ điểm nào?

Tụ điểm đối với em tầm thường, em ca ở đám. Chỗ nào có đám ma, đám cưới, đám giỗ, đám thôi lôi là em quằm liền.

Chà giỏi dữ ha?

Có nghĩa em đem tiếng khóc cho đám ma, tiếng cười cho đám cưới, tiếng khổ cho đám giỗ và tiếng bổ cho đám thôi lôi

À có nghĩa là phải đúng chủ đề đúng hông? Đám ma em ca bài gì

Đám ma là buồn em ca bài hết sức là buồn

Bài gì?

Cho một người nằm xuống

Giỏi, đúng chủ đề còn đám cưới

Đám cưới là vui em ca bài hết sức là vui

Bài gì?

Tiễn anh lên đường…

 

 

 

 

 

 

Xem thêm
Bài hát Nhật Cường
  Xem thêm
Bài hát Nhạc Chế - Hài Hước
Xem thêm
Thành viên thích