Bống Bồng Ơi

780 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Bài Hát: Bống Bồng Ơi
Nắng vàng em đi đâu mà vội
Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi
Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi
Em đi đâu mà vội
Bống lòng suối thảnh thơi
Em đi đâu mà vội
Bống đùa bống đùa chơi
Em đi đâu mà vội mà vội
Bống này bống nhỏ nhoi
Ngày bống mẹ bồng
Nhẹ quá tơ tằm
Lay nhẹ bồng bông
Lay nhẹ đóa hồng nhung
Nắng vàng em đi đâu mà vội
Mà vội bống bồng bống bồng ơi
Mà vội gió vàng gió vàng ơi
Em đi đâu mà vội
Bống hồng bống hồng lay
Em đi đâu mà vội
Sương mù tóc mẹ trôi
Em đi đâu mà vội mà vội
Bống này bống là ai.

Xem thêm
Bài hát Hồng Nhung-Quang Dũng
  Xem thêm
Bài hát Nhạc trẻ
Xem thêm