Bốn chữ lắm

300 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Xem thêm
Bài hát Trúc Nhân
  Xem thêm
Bài hát Nhạc trẻ
Xem thêm
Thành viên thích