Anh muốn đi chơi

526 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

"Anh chơi bắn bi anh đâu có nghĩ gì
Vì anh là một dân chơi
Anh chơi bắn bi nhảy dây em hỡi
Anh muốn đi chơi chơi cho hết đêm nay
Chúng ta cùng bay để quên hết chua cay
Anh muốn đi chơi chơi cho hết đêm nay
Chúng ta cùng say nào chúng ta cùng bay
Anh muốn đi chơi anh vẫn đang đi tìm
Ta chơi trốn tìm bắn bi nhảy dây
Anh muốn đi chơi chơi cho hết đêm nay
Anh muốn đi cày cho hết đêm này
Một khi anh đã chơi thì anh không nghĩ suy
Anh chơi bắn bi anh đâu có nghĩ gì
Vì anh là một dân chơi
Anh chơi bắn bi nhảy dây em hỡi
Vì thế vậy nên em muốn đi chơi
Muốn chơi thật lâu em hãy nói một câu
Rằng từ đây mình sẽ có nhau
Để chơi bắn bi trốn tìm em nhé"
Xem thêm
Bài hát Châu Việt Cường
  Xem thêm
Bài hát Nhạc trẻ
Xem thêm