• Chae Yeon
    Tên thật: Lee Chae Yeon Ngày sinh: 10/12 - Quốc gia: South Korea Chae Yeon lần đầu tiên xuất hiện trong lànggiải trí tại Nhật Bản với nghệ d...