Bài hát Suni Hạ Linh, R.Tee

    Xem thêm

Ca sỹ Suni Hạ Linh, R.Tee

        Xem thêm
  • Suni Hạ Linh
    Tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính tiền tệ ở trường đại học Victoria ở Wellington - New Zeland. Biết 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn (trung cấp), tiếng Hoa (bằng B). Sau khi học xong và đi làm...
Bài hát Suni Hạ Linh, R.Tee    Xem thêm