Vradio Số 33: Tình Yêu Đầu Tiên

Vradio Số 33: Tình Yêu Đầu Tiên

66 Lượt nghe

Trong những thứ cần thuận theo quy luật tự nhiên thì tình yêu là thứ cần thuận theo nhất. Trong những thứ không được vội vàng thì tình yêu là thứ không được vội vàng nhất.

Xem thêm

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player