Đảng Cho Ta Mùa Xuân

Đảng Cho Ta Mùa Xuân

3998 Lượt nghe

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp (bản sửa đổi 1992), đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động. Đảng Cộng sản được thành lập vào ngày 3/2/1930. Đảng lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời. Nhân 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chacha.vn xin gửi đến các bạn yêu nhạc tuyển tập nhạc với chủ đề "Đảng Cho Ta Mùa Xuân".

Xem thêm

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player